Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK

Esbank Emekliler Derneği Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Gizlilik

Son Güncelleme; 13.03.2017

Kullanım Koşulları (Bir Sözleşme dir), Esbank Emekliler Derneği hizmetlerinden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları/koşulları içermektedir. Esbank Emekliler Derneğine üye olarak, ziyaret ederek, herhangi bir şekilde kullanarak; Kullanım Koşulları mızı okuduğunuzu, anladığınızı ve hükümlerini kabul edip onayladığınızı beyan ve taahüt etmiş olursunuz.

  • Gizlilik haklarınıza önem veriyoruz. Gizlilik politikamızı ayrıca okuyabilirsiniz, gizlilik politikamız kullanım koşullarımızın bir parçasıdır.

Sorunlardan Uzak Durma

  • Kullanıcılarımızın güvenliği için kişisel bilgiler gizli tutulmalıdır. E-posta adresi, Skype kullanıcı adı, BBM, telefon numarası ve benzeri kişisel iletişim bilgileri vermeye ya da istemeye izin verilmemektedir(adınız dışında, soyad hariç).
  • Tüm iletişimler, bilgi ve dosya transferleri sadece Esbank Emekliler Derneği içerisinde bulunan mesaj merkezi ve benzeri araçlar aracılığıyla yapılmalıdır.
  • Yasadışı, kaba, hakaret edici, uygunsuz, pornografik, telif haklarına aykırı, promosyonel, spam niteliğinde, şiddet içeren, saçma ya da hoş olmayan herhangi birşeyi yayınlamaya çalışmak ya da göndermek kesinlikle yasaktır. Böyle bir eylem (girişim aşamasında dahi olsa) hesabınızın geri döndürülemeyecek şekilde bloke edilmesine sebep olur.

Genel Koşullar

  • Esbank Emekliler Derneği Kullanım Koşullarına aksi davranışlar hesabınızın geri döndürülemez şekilde bloke edilmesine sebebiyet verebilir.
  • Sorunlar Esbank Emekliler Derneği sistemleri dahilinde ya da Esbank Emekliler Derneği’ne ulaşılarak çözülmelidir.
  • Esbank Emekliler Derneği ve hizmetlerinin Kullanım Koşullarına aykırı ya da yasadışı ya da uygunsuz şekilde kullanımında;Esbank Emekliler Derneği her kullanıcı hesabını dondurma ya da geri döndürülemez şekilde iptal etme hakkını saklı tutar. 
  • Esbank Emekliler Derneği Kullanım Koşulları nda zaman zaman değişiklikler yapabilir. Böyle bir durumda bu sayfa yeni koşullarla güncellenmiş olacaktır.
  • Esbank Emekliler Derneği kendi sistemleri dahilinde bulunan mesajlaşma sistemlerini kullanıcı güvenliği ve hizmet geliştirme amacıyla takip edebilir, filtreleyebilir, kaydedebilir ya da görüntüleyebilir. Kullanıcılar bunu anladıklarını kabul ve beyan ederler. Ayrıca kullanıcılar, kullanım koşulları ve güvenlik gereği, İş’ler ve diğer konularla ilgili iletişimlerini sürekli olarak Esbank Emekliler Derneği üzerinden gerçekleştirmeleri gerektiklerini, aksini teşvik eden veya eyleme döken kullanıcılardan,Esbank Emekliler Derneği’nin uğradığı zararı tazmin etme hakkını saklı tuttuğunu anladığını kabul ve beyan eder, diğer kullanıcıları Esbank Emekliler Derneği haricinde iletişime teşvik etmeyeceğini, böyle bir teklifte bulunan kullanıcıları ise geri çevirip uyararak,Esbank Emekliler Derneği’ne ihbar edeceğini taahhüt eder.
  • Anlıyor ve kabul ediyorsunuz ki; Eğer Esbank Emekliler Derneği ni Kullanım Koşulları nın güncellendiği tarihten sonra kullanır iseniz, buEsbank Emekliler Derneği nin yeni kullanım koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Esbank Emekliler Derneği ve çalışanları ve hisse sahipleri, Kullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Esbank Emekliler Derneği için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Esbank Emekliler Derneği’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Hukuki Olarak

Kullanım Koşulları mızın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Kullanım Koşulları’mızdan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Esbank Emekliler Derneği tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Kullanım Koşulları’nı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site ’ de güncelleyerek ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Kullanım Koşulları nda değişen hükümler, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanım Koşulları, Esbank Emekliler Derneği hariç, kullanıcılar dahil herhangi bir tarafın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Kullanım Koşulları ndaki her türlü madde kullanıcı Site üzerinden üyeliğini silse, Esbank Emekliler Derneği tarafından hesabı kapatılsa dahil herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın geçerliliğini koruyacak, yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Esbank Emekliler Derneği, kullanıcısının Kullanım Koşulları na ilişkin kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle; herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmasında, kullanıcın kendisi için Site üzerinde oluşturulmuş şahsına özel profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması durumunda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunmasında, Esbank Emekliler Derneği sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve kullanıcı fesih sebebiyle Esbank Emekliler Derneğinin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Tüm kullanıcalar Esbank Emekliler Derneği tarafından istenen bilgileri doğru bildirdiklerini beyan ve taahhüt ederler, yanlış bilgilerden kaynaklı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendi üzerlerinde olduğunu kabul ederler.

Kullanım Koşulları nın Kapsamı

Kullanım Koşulları’nın konusu, Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanım Koşulları’nın kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Esbank Emekliler Derneği tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi tüm beyanlardır. Kullanıcı, Kullanım Koşulları’nın hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Esbank Emekliler Derneği tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’ye üye olabilmek için, Esbank Emeklisi olmak ve Esbank Emekliler Derneği’ ne üye olmak ve Esbank Emekliler Derneği tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Emekli olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin Esbank Emekliler Derneği tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacak, haklarını kazandırmayacaktır.

Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken, Site’yi ziyaret ederken/kullanırken ve Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Koşulları nda yer alan tüm koşullara ve şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Esbank Emekliler Derneği’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Esbank Emekliler Derneği‘den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların Esbank Emekliler Derneği tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Esbank Emekliler Derneğinin , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Esbank Emekliler Derneği, kullanıcılar tarafından Esbank Emekliler Derneği ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar, Esbank Emekliler Derneği yetkilisinin yazılı onayı olmadan, Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. Esbank Emekliler Derneği nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, Esbank Emekliler Derneği ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Esbank Emekliler Derneği ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Esbank Emekliler Derneği, Kullanıcıların Kullanım Koşulları hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Esbank Emekliler Derneği ’nin, Esbank Emekliler Derneği çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Esbank Emekliler Derneği, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Esbank Emekliler Derneğinin  Hak ve Yükümlülükleri

Esbank Emekliler Derneği, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Esbank Emekliler Derneği, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Esbank Emekliler Derneği nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Esbank Emekliler Derneği tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Esbank Emekliler Derneği tarafından bildirimsiz olarak yapılabileceği gibi Esbank Emekliler Derneği uygun görürse bu düzeltme/değişiklikleri kullanıcıdan hiç talep etmeden, direkt olarak yapabilir. Esbank Emekliler Derneği tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Esbank Emekliler Derneği’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Esbank Emekliler Derneği , Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcıların, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı adları” da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, kullanıcıların “kullanıcı adı” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Esbank Emekliler Derneği, Kullanım Koşulları’na aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. Esbank Emekliler Derneği, kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanım Koşullarına ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Esbank Emekliler Derneği tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Esbank Emekliler Derneği, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan kullanıcıyı yazılı uyarabilir ve/veya kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.